Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kelbgbhs/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

دولت ما، دولت «خدمتگزار » است نه «منت گذار »


نامزد انتخابات ریاس تجمهوری با بیان اینکه دولت ما دولت من تگذار
نخواهد بود بلکه دولت خدمتگزار است، گفت: حتماً باید شرایط فعلی را
متحول کنیم.
سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دیدار با اهل سنت
اظهار داشت: آنچه قطعی است، اینکه هزار سال در این کشور شیعه و سنی کنار
هم زندگی م یکنند و منافع و سفره مشترک دارند. ۱۳ هزار شهدای عالی قدر
اهل سنت در کنار شهدای شیعه از این کشور صیانت کردند و پشتوانه نظام بودند.
رئیسی عنوان کرد: شهدای اهل سنت خود ما هستند، «انفسنا » هستند، دو تایی
وجود ندارد. در این کشور آنچه نکته محوری است، اینکه اساس و محور در تحول
مورد نظر کشور، عدالت است.
وی افزود: تحول ضروری است و ما حتما باید شرایط فعلی را متحول کنیم.
شرایط فعلی قابل قبول مردم نیست و لازمه آن، ایجاد تحول است و باید گا مهای
مهم و مؤثری برداشت.
نامزد انتخابات ریاس تجمهوری گفت: محور تحول، اجرای عدالت است و هر کجا
ب یعدالتی است باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. تبعی ضهای اقلیمی، گویشی، شیعه
و سنی و تبعیض در استفاده از ظرفی تهای کشور باید از بین برود. باید ظرفی تهای
کشور عادلانه تقسیم شود و در اختیار همه کسانی که م یخواهند در کشور فعالیت
کنند، نه اسماً، بلکه حقیقتاً قرار گیرد.
رئیسی با بیان اینکه امروز ظرفی تهای بسیاری در کشور وجود دارد، خاطرنشان
کرد: امروز همه عزیزانا ز اقصی نقاط کشور خوب م یدانند ارتباط ما با دریا چه اندازه
است، اما با این وجود سهم دو درصدی از دریا داریم. این چیزی است که خداوند به
کشور مرحمت کرده است. پس امکانات و نیروی انسانی هست و مدیریت کارآمد
هم وجود دارد که بتواند نیروی انسانی و امکانات را به کار بگیرد تا هیچ کُرد، بلوچ،
سنی، شیعه و… ناراحت و برافروخته نشوند.
وی ادامه داد: ایرانی بودن کافی است تا هر عزیزی در ایران از حقوق شهروندی
برخوردار باشد و تمام حقوق او تضمین شود. حق برای عموم و تکلیف برای دولت
است. زمینه کار باید برای جوانی که در این کشور رشد و پرورش داشته است، فراهم
شود و این چرخه میان تحصیل، کار، تلاش و نق شآفرینی در جامعه باید کاملاً حفظ
شود و مورد توجه قرار گیرد.
نامزد انتخابات ریاس تجمهوری تاکید کرد: این حقوق را خدا، قانون اساسی و
خود ایرانی بودن قرار داده و ایجاد کرده است، پس منتی نیست. مگر م یتوان در
حکومتی که به نام دین و شرع بنا نهاده شده، حقی ضایع شود؟ اگر حس مسئولیت
نداشته باشیم باید در مسلمانی ما تردید شود. مردم به دنبال عدالت هستند و این
امر شدنی است.
رئیسی با بیان اینکه عدالت بدون مردم سالاری دینی امکان پذیر نیست، اظهار
داشت: قسط یعنی هر فرد بتواند بدون لکنت زبان حقش را درخواست کند و حق
آن داده شود. نباید آرام گرفت تا حق افراد داده شود. ضرورت کشور، تحول است و
محور هم تحول اجرای عدالت است. ما در اجرای عدالت، عقب ماندگی داریم. راه
جبران عقب ماندگی، شرکت همگان در اجرای امور است.
وی اضافه کرد: اگر رأی مردم به من تعلق گرفت، کار ما با شما عزیزان اهل سنت
تازه آغاز م یشود. باید اقلیم به اقلیم و منطقه به منطقه ظرفی تها و گلای هها بررسی
شود. دولت مردمی باید با مردم کار کند و با مردم پیش برود. باید درون مردم رفت
و با مردم بود و حرف مردم را شنید.
نامزد انتخابات ریاس تجمهوری تصریح کرد: ما باید امید از دسته رفته را
برگردانیم که با سخنرانی بر نم یگردد، بلکه با عمل محقق م یشود. باید اعتماد به
مجریان، دست اندرکاران و مدیران حاصل شود، چگونه امکان پذیر است؟ اگر اقدام
و عمل باشد، شدنی است.
رئیسی با تاکید بر لزوم همکاری میان همگان برای تحقق امور، بیان کرد: شما
به عنوان نخبگان و ائمه جماعت و معتمدین مردم باید برای ساختن کشور، اجرای
امور و عدالت تلاش کنید. ما باید برای زدودن فقر از چهره کشور تلاش کنیم و
این شدنی است.
وی با اشاره به اینکه تبعیض و فاصله طبقاتی محصول بی عدالتی است، اظهار
داشت: صحبت در خصوص اجرای عدالت راحت است اما در صورتی که پارتی
بازی و رانت خواری تمام شود، عدالت اجرایی شده و پس از آن برکات خداوند
نازل خواهد شد.
نامزد انتخابات ریاس تجمهوری عنوان کرد: نم یتوان فقر، فساد و تبعیض را در
جامع های که با نام اسلام، قرآن و شریعت بنا شده است را برتابید. در دوران دستگاه
قضائی تلاش ما این بوده است که در راه تحقق عدالت، قدم برداریم. اساس این امور
این است که به نیروی انسانی کارآمد و بومی ک متوجهی نشود. ای نها حقی برای
مردم، شیعه و سنی و تکلیفی برای دولتمردان است.
رئیسی با بیان اینکه ما در دادگستر یها سامانه نمر هدهی به قضات را در نظر
گرفتیم تا مردم رأی و نظر بدهند، گفت: باید دید کار در منطقه به منطقه درست
انجام شده یا نشده است. باید به کف جامعه رفت. یکی از اولوی تهای شما عزیزان
این است که با مردم و در میان مردم هستید. زمینه اشتغال جوانان در هر منطقه
باید فراهم شود و بدانند کار او در هر منطق های باشد پیگری م یشود.
وی با بیان اینکه وحدت و انسجام ما برای دنیا کلی پیام خواهد داشت و نشان
خواهیم داد که مشکلات خود را حل خواهیم کرد، تاکید کرد: هرچه مشکلات میان
ما برداشته شود، انسجام و وحدت بیشتر خواهد شد. از همین ابتدا باید کار را با
قدرت و سرعت آغاز کرد. به مردم بگویید با قوت و امید در انتخابات شرکت کنند.
به جوانانی که به هر دلیلی حالشان گرفته شده است بگویید ناامیدی را کنار بگذارند.
هر چه دولت پشتوانه بیشتری از رأی مردم داشته باشد، بهتر م یتوان کار کند.
نامزد انتخابات ریاس تجمهوری افزود: جوانان طراحی کنند که چگونه در مناطق
م یتوان امیدها را افزایش دهیم. امیدها گره گشا هستند و امیدوار هستیم در طریقی
که رضای خدا است گام برداریم تا مردم احساس کنند اقدام متفاوتی صورت گرفته
و در زندگ یشان آن را لمس کنند.
رئیسی در دیدار اهل سنت مطرح کرد؛
دولت ما، دولت «خدمتگزار » است نه «منت گذار »
نیمه دوم خرداد 23 / 03 / 1400 سال هفتم شماره 111
تلفن

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :