10 خرداد 1403 10:14 ب.ظ

از تمامی عزیزانی که در زمینه خبرنگاری مهارت دارند یا سابقه خبرنگاری دارند دعوت میشود که به خانواده بزرگ صبح آمل بپیوندند و جزو خبرنگاران افتخاری صبح آمل شوند بعد از پر کردن فرم زیر و بررسی همکاران ما شما دارای کد اختصاصی برای ثبت اخبار و گذاشتن عکس و فیلم در سایت میشوید .